Talking about children’s resistance to the institutional order and teachers in preschool.

Forfatter
Markstrom, A.-M.
Kilde
Journal of Early Childhood Research, 8(3), 303-314.
År
2010

Formål

Formålet med studiet er at undersøge børns modstand mod den sociale orden i børnehaven gennem pædagogers fortællinger om børns adfærd i institutionen. Konteksten for undersøgelsen er forældremøder hvor pædagoger og forældre taler om barnet i børnehaven. Særligt fokuseres der på følgende spørgsmål: Hvordan udviser børn modstand mod institutionen og pædagogerne? Hvilke typer af modstand forbinder pædagogerne med bestemte karaktertræk hos barnet? Er der forskel på den måde hvorpå pædagoger karakteriserer modstanden hos henholdsvis piger og drenge?

Resultat

Studiet viser at forældremøder udtrykker pædagogers evaluering og kategorisering af det individuelle barn. Pædagogers fortællinger om barnets modstand mod den sociale orden i børnehaven giver forældrene en forståelse af hvilke former for adfærd der af pædagogerne anses for at være henholdsvis problematiske og ønskværdige. Børn kan ifølge studiet vise modstand på fem måder: fysisk modstand, social modstand, verbal modstand, emotionel modstand og afvisning som modstand. De fem typer af modstand er sommetider overlappende i pædagogernes fortællinger, hvilket viser kompleksiteten af hvad der forventes af et barn i børnehaven, men også kan ses som udtryk for barnets kompetencer. Pædagogerne opfatter dog i højere grad modstanden som problematisk end som ønskværdig, og fortællingerne om børns modstand bruges til at forstærke konstruktionen af det ønskelige barn. Piger og drenge bliver til en vis grad talt om på forskellige måder, hvilket ifølge studiet kan være udtryk for pædagogens stereotype og traditionelle forståelse af kønsroller.

Design

Datamaterialet består af 22 lydoptagelser af forældremøder i otte børnehaver. Pædagogerne var tilfældigt udvalgt til at deltage i undersøgelsen. Forældremøderne varede mellem 20 minutter og halvanden time. Datamaterialet er transskriberet og gennemgået for episoder som udtrykker pædagogernes implicitte eller eksplicitte forventninger til det ’ordentlige’ og ’normale’ barn. Begrebet ’modstand’ er brugt som et diskursivt værktøj til at analysere datamaterialet med.

Referencer

Markstrom, A.-M. (2010). ”Talking about children’s resistance to the institutional order and teachers in preschool”. Journal of Early Childhood Research, 8(3), 303-314.

Opdragsgiver

Vetenskapsrådet (Sverige)