ETIBA: En forskningsbaseret evaluering af rehabiliterings- og træningsindsatsen for børn med autisme, herunder evaluering af behandlingsmetoden ABA (Applied Behaviour Analysis).

Forfatter
Høgsbro, K.
Kilde
Århus: MarselisborgCentret.
År
2007

Formål

Undersøgelsens formål er at evaluere forskellige behandlingsmåder rettet mod børn med autisme samt at evaluere behandlingsmetoden ABA (Applied Behaviour Analysis) sammenlignet med andre former for behandling af børn med diagnosen autisme.

Resultat

Undersøgelsen konkluderer at intervention med behandlingsmetoden ABA ikke støtter børnenes udvikling bedre end den sædvanlige behandling af autistiske børn i Danmark. Ikke desto mindre oplever forældrene til de ABA-behandlede børn en støtte som ikke er til stede i det sædvanlige behandlingstilbud.

Design

Undersøgelsen er designet som kvasieksperimentelt casecontrol-effektstudie med to ikke-randomiserede grupper.

Referencer

Høgsbro, K. (2007). ETIBA: En forskningsbaseret evaluering af rehabiliterings- og træningsindsatsen for børn med autisme, herunder evaluering af behandlingsmetoden ABA (Applied Behaviour Analysis). Århus: MarselisborgCentret.

Opdragsgiver

Finansministeriet i Danmark, Satspuljen 2005